Find literature to an inscription- results

Diese Seite drucken

The database currently contains 77 titles to the Brakteat (B-Typ) found in Darum (I) () (sorted by Autor):

Set a filter:  show all literature

No. Author Title Year () Category
1Agrell, Sigurd.Runornas talmystik och dess antika förebild. Lund 1927.1927L
2Andersson, Thorsten.Orts- und Personennamen als Aussagequelle für die altgermanische Religion. In: Germanische Religionsgeschichte. Quellen und Quellenprobleme, (hg.) Beck, Heinrich et al. Berlin, New York 1992, 508-540.1992aL
3Andrén, Anders.Guld och makt - en tolkning av de skandinaviska guldbrakteaternas funktion. In: Samfundsorganisation og Regional Variation. Norden i romersk jernalder og folkevandringstid. Beretning fra 1. nordiske jernaldersymposium på Sandbjerg Slot 11-15 april 1989,(hg.) Fabech, Charlotte, Jytte Ringtved. Århus 1991, 245-256.1991L/A
4Antonsen, Elmer H.Rez. MacLeod/Mees 2006. In: NOWELE, 53, 2008, 115-122.2008bL
5Antonsen, Elmer H.A Concise Grammar of the Older Runic Inscriptions. Tübingen 1975.1975bL
6Antonsen, Elmer H.The Graphemic System of the Germanic Fuþark. In: Linguistic Method: Essays in Honor of Herbert Penzl, (hg.) Rauch, Irmengard, Gerald F. Carr. The Hague 1978, 287-297.1978bL
7Antonsen, Elmer H.Runes and Germanic Linguistics. Berlin, New York 2002.2002bL
8Arntz, Helmut.Die Runenschrift. Ihre Geschichte und ihre Denkmäler. Halle/Saale 1938.1938bL
9Arntz, Helmut.Handbuch der Runenkunde. 2. Auflage. Halle/Saale 1944.1944L
10Axboe, Morten et al.Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. 1, 2 Ikonographischer Katalog. (IK 1, Text). München 1985.1985L
11Axboe, Morten.Gudme and the gold bracteates. In: The Archaeology of Gudme and Lundeberg, (hg.) Nielsen, Poul O. et al. København 1994, 68-76.1994aA
12Axboe, Morten.Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit - Herstellungsprobleme und Chronologie. Berlin, New York 2004.2004L
13Axboe, Morten.Die Chronologie der Inschriften-Brakteaten. In: Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Auswertung und Neufunde, (hg.) Heizmann, Wilhelm, Morten Axboe. Berlin, New York 2011, 279-296.2011L
14Axboe, Morten.Die innere Chronologie der A-C-Brakteaten und ihrer Inschriften. In: Runeninschriften als Quellen interdisziplinärer Forschung. Abhandlungen des Vierten Internationalen Symposiums über Runen und Runeninschriften in Göttingen vom 4.-9. August 1995, (hg.)Düwel, Klaus. Berlin, New York 1998, 231-252.1998bA
15Bæksted, Anders.Målruner og Troldruner. Runemagiske Studier. København 1952.1952L
16Beck, Heinrich.Lese- und Deutungsprobleme im Namenschatz des Brakteatencorpus. In: Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Auswertung und Neufunde, (hg.) Heizmann, Wilhelm, Morten Axboe. Berlin, New York 2011, 297-316.2011L
17Belsheim, Einar.Norge og Vest-Europa i gammel tid. Fra begyndelsen av vor tidsregning indtil slutningen av vikingetiden (ca. aar 1 til 1050). En historisk-linguistisk undersøkelse, 1. Oslo 1925-1933.1925-1933L
18Bugge, Sophus.Bidrag til Tolkning af danske og tildels svenske Indskrifter med den længere Rækkes Runer, navnlig paa Guldbrakteater. In: Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1905, 141-328.1905L
19Bugge, Sophus.Runestenen fra Opedal i Hardanger. In: Arkiv för Nordisk Filologi, 8, 1892, 1-33.1892L
20Buti, GianGabriella.Glossario runico (secoli II-VIII). Bologna 1982.1982L
21Düwel, Klaus et al.Zur Ikonologie der Goldbrakteaten, IX: Die philologische und ikonographische Auswertung von fünf Inschriftenprägungen. In: Frühmittelalterliche Studien, 9, 1975, 143-185.1975L
22Düwel, Klaus, Sean Nowak.Die semantisch lesbaren Inschriften auf Goldbrakteaten. In: Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Auswertung und Neufunde, (hg.) Heizmann, Wilhelm, Morten Axboe. Berlin, New York 2011, 375-474.2011L
23Düwel, Klaus.Runenkunde. 4. Auflage. Stuttgart, Weimar 2008.2008aL
24Düwel, Klaus.Runenkunde. 3. Auflage. Stuttgart 2001.2001fL
25Düwel, Klaus.Brakteaten. § 6 Runeninschriften. In: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, 3, (hg.) Beck, Heinrich et al. Berlin, New York 1977, 354-359.1977aL
26Düwel, Klaus.Buchstabenmagie und Alphabetzauber. Zu den Inschriften der Goldbrakteaten und ihrer Funktion als Amulette. In: Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Auswertung und Neufunde, (hg.) Heizmann, Wilhelm, Morten Axboe. Berlin, New York 2011, 475-524.2011L
27Flowers, Stephen E.Runes and Magic. Magical Formulaic Elements in the Older Runic Tradition. New York 1986.1986L
28Hald, Kristian.Personnavne i Danmark. I. Oldtiden. København 1971.1971L
29Hauck, Karl, Heinrich Beck.Odin-Brakteaten in zwei Hortfunden der südwestjütischen Balderverehrung im Kreis Ribe, Dänemark. Mit einem Exkurs von Heinrich Beck, Namenprobleme in den südwestjütländischen Brakteatengruppen von Darum und Skonager (Zur Ikonologie der Goldbrakteaten,LXI). In: Frühmittelalterliche Studien, 35, 2001, 97-119.2001L/A
30Hauck, Karl.Machttaten Odins. Die Chriffrenwelt der Brakteaten und die Methoden ihrer Auswertung. In: Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Auswertung und Neufunde, (hg.) Heizmann, Wilhelm, Morten Axboe. Berlin, New York 2011, 1-60.2011aL
31Hedeager, Lotte.Danmarks jernalder. Mellem stamme og stat. Aarhus 1990.1990A
32Heizmann, Wilhelm.Die Formelwörter der Goldbrakteaten. In: Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Auswertung und Neufunde, (hg.) Heizmann, Wilhelm, Morten Axboe. Berlin, New York 2011, 525-602.2011L
33Heizmann, Wilhelm.Sinnbilder und Heilswörter. § 2 Heilswörter. In: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, 28, (hg.) Beck, Heinrich et al. Berlin, New York 2005, 469-473.2005L
34Imer, Lisbeth M.Runer og runeindskrifter. Kronologi, kontekst og funktion i Skandinaviens jernalder og vikingetid. Ph.d.-afhandling. København 2007.2007bL/A
35Jacobsen, Lis, Erik Moltke.Danmarks Runeindskrifter. Atlas. Text og Register. København 1941/1942.1941/1942L
36Janzén, Assar.The Provenance of Proto-Norse Personal Names, I-II. In: Names, 2, 1954, 81-100, 173-192.1954L
37Jóhannesson, Alexander.Grammatik der urnordischen Runeninschriften. Heidelberg 1923.1923L
38Jóhannesson, Alexander.Frumnorræn málfræði. Reykjavík 1920.1920L
39Jónsson, Finnur.Oversigt over det norsk(-islandske) navneforråd för o. år 900. Med tillæg: De norsk(-islandske) tilnavne fra samme tid. In: Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 16, 1926, 175-244.1926L
40Jørgensen, Lars, Peter Vang Petersen.Guld, Magt og Tro. Danske Guldskatte fra Oldtid og Middelalder. Kolding 1998.1998L/A
41Kaliff, Anders, Olof Sundqvist.Oden och Mithraskulten. Religiös ackulturation under romersk järnålder och folkvandringstid. Uppsala 2004.2004L
42Krause, Wolfgang, Herbert Jankuhn.Die Runeninschriften im älteren Futhark. Göttingen 1966.1966L/A
43Krause, Wolfgang.Was man in Runen ritzte. 2. Auflage. Halle 1943.1943aL
44Krause, Wolfgang.Die Sprache der urnordischen Runeninschriften. Heidelberg 1971.1971L
45Krause, Wolfgang.Die Runeninschrift auf der Amulettaxt von Hainspach. In: Sudeta, 11, 1935, 122.1935bL
46Krause, Wolfgang.Was man in Runen ritzte. 1. Auflage. Halle 1935.1935aL
47Krause, Wolfgang.Runeninschriften im älteren Futhark. Halle (Saale) 1937.1937aL
48Lindquist, Ivar.Galdrar. De gamla germanska trollsångernas stil undersökt i samband med en svensk runinskrift från folkevandringstiden. Göteborg 1923.1923L
49Looijenga, Tineke.Texts and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions. Leiden, Boston 2003.2003bL
50Mackeprang, Mogens Bellmann.De nordiske Guldbrakteater. Aarhus 1952.1952A
51Makaev, Énver Achmedovic.The Language of the Oldest Runic Inscriptions. A Linguistic and Historical-Philological Analysis. Stockholm 1996. [Übersetzung von Makaev 1965].1996 [1965]L
52Makaev, Énver Achmedovic.Jazyk drevnejsich runiceskich nadpisej. Lingvisticeskij i istoriko-filologiceskij analiz. Moskva 1965.1965L
53Marez, Alain.Anthologie runique. Paris 2007.2007L
54Marstrander, Carl Johan Sverdrup.Rosselandssteinen. Universitetet i Bergen Årbok 1951. Historisk-antikvarisk rekke, 3. Bergen 1952.1951/1952L/A
55McKinnell, John et al.Runes, Magic and Religion. A Sourcebook. Wien 2004.2004L
56Moltke, Erik.Rez. Krause 1937a. In: Arkiv för Nordisk Filologi, 56, 1942, 105-113.1942L
57Morris, Richard L.Runic and Mediterranean epigraphy. Odense 1988.1988L
58Müller, Gunter.Von der Buchstabenmagie zur Namenmagie in den Brakteateninschriften. In: Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Auswertung und Neufunde, (hg.) Heizmann, Wilhelm, Morten Axboe. Berlin, New York 2011, 317-374.2011L
59Müller, Gunter.Von der Buchstabenmagie zur Namenmagie in den Brakteateninschriften. In: Frühmittelalterliche Studien, 22, 1988, 111-157.1988L
60Nielsen, Hans Frede.Delimination of Ancient Nordic from Common Germanic and Old Nordic. In: The Nordic Languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages, 1, (hg.) Bandle, Oskar et al. New York, Berlin 2002, 615-619.2002bL
61Nielsen, Hans Frede.Nordic-West Germanic relations. In: The Nordic Languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages, 1, (hg.) Bandle, Oskar et al. New York, Berlin 2002, 558-568.2002aL
62Nielsen, Hans Frede.The Early Runic Language of Scandinavia. Studies in Germanic Dialect Geography. Heidelberg 2000.2000L
63Nielsen, Hans Frede.The Early Runic Language of Scandinavia: Proto-Norse or North-West Germanic? In: Zentrale Probleme bei der Erforschung der älteren Runen. Akten einer Tagung an der Norwegischen Akademie der Wissenschaften. Askedal, John Ole et al. (hg.), Frankfurt a. M.et al. 2010, 95-114.2010L
64Noreen, Adolf.Altnordische Grammatik I. Altisländische und altnorwegische Grammatik (Laut- und Flexionslehre) unter Berücksichtigung des Urnordischen. 5. unveränderte Auflage. Tübingen 1970 [1923].1923 [1970]L
65Nowak, Sean.Schrift auf den Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Untersuchungen zu den Formen der Schriftzeichen und zu formalen und inhaltlichen Aspekten der Inschriften. Göttingen 2003 [electronic edition]. bdoc.sub.gwdg.de/diss/2003/nowak/nowak.pdf2003L
66Pesch, Alexandra.Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit - Thema und Variation. Berlin, New York 2007.2007L/A
67Peterson, Lena.The development of Proto-Nordic personal names. In: The Nordic Languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages, 1, (hg.) Bandle, Oskar et al. New York, Berlin 2002, 664-671.2002L
68Peterson, Lena.Rez. Antonsen 2002b. In: Studia anthroponymica Scandinavica, 21, 2003, 99-104.2003L
69Schulte, Michael.Grundfragen der Umlautphonemisierung. Eine strukturelle Analyse des nordgermanischen i/j-Umlauts unter Berücksichtigung der älteren Runeninschriften. Berlin, New York 1998.1998bL
70Seebold, Elmar.Völker und Sprachen in Dänemark zur Zeit der germanischen Wanderungen. In: Nordwestgermanisch, (hg.) Marold, Edith, Christiane Zimmermann. Berlin, New York 1995, 155-186.1995L
71Seebold, Elmar.Linguistische und ikonographische Deutungsprobleme der Inschriftenbrakteaten (Die Tradierung von Bild und Schrift). In: Runeninschriften als Quellen interdisziplinärer Forschung. Abhandlungen des Vierten Internationalen Symposiums über Runen undRuneninschriften in Göttingen vom 4.-9. August 1995, (hg.) Düwel, Klaus. Berlin, New York 1998, 268-297.1998L
72Sierke, Sigurd.Kannten die vorchristlichen Germanen Runenzauber? Königsberg, Berlin 1939.1939L
73Stephens, George.The Old-Northern Runic Monuments of Scandinavia and England, IV. [Söderberg, Sven O. (hg.)] Lund 1901.1901L
74Syrett, Martin.The Unaccented Vowels of Proto-Norse. Odense 1994.1994L
75von Friesen, Otto.Rö-stenen i Bohuslän och runorna i Norden under folkevandringstiden. Uppsala 1924.1924L
76von Grienberger, Theodor.Rez. Bugge 1891-1903; Bugge/Olsen 1917; Bugge 1905-1913. In: Göttingische gelehrte Anzeigen, 168, Nr. 2, 1906, 89-163.1906L
77Westergaard, Kai-Erik.Die nordisch-kontinentalen Wechselbeziehungen in vormittelniederdeutscher Zeit. In: Niederdeutsch in Skandinavien: Akten des 1. nordischen Symposions 'Niederdeutsch in Skandinavien' in Oslo 27.2.-1.3. 1985, (hg.) Schöndorf, Kurt Erich, Kai-ErikWestergaard. Berlin 1987, 25-37.1987L

[start a new query]