Find interpretations to an inscription - results

Print this page

The database currently contains 9 interpretations to the berghäll found in Himmelstalund (KJ54) :

Inscription: b(r)a(1?)d(o) | 

[show all comments] [show all readings]

 

1. interpretation: B(r)a(i)d(ō) 
Probability:  
Translation: Braidō (=the wide one, spiritually powerfull sorceress) 
[show reading]
  Literature:
  No. Author Title Year  
  Nordén, Arthur.  Hällristiningstraditionen och den urnordiska runskriften. Ett östgötsk runfynd i hällristningsmiljö och dess skrifthistoriska betydelse. In: Arkeologiska studier tillägnade H.K.H. Kronprins Gustaf Adolf utgivna av Svenska Fornminnesföreningen.Stockholm 1932, 53-69.  1932   
  Nordén, Arthur.  Villfara-Stenen. Ett omtvistat fornminne i nyckelställingen inom hällristningskronologien. In: Fornvännen, 41, 1946, 129-146.  1946   
  Krause, Wolfgang, Herbert Jankuhn.  Die Runeninschriften im älteren Futhark. Göttingen 1966.  1966   
  Krause, Wolfgang.  Die Sprache der urnordischen Runeninschriften. Heidelberg 1971.  1971   

 

2. interpretation: Brandō 
Probability:  
Translation: Brandō 
[show reading]
  Literature:
  No. Author Title Year  
  Antonsen, Elmer H.  A Concise Grammar of the Older Runic Inscriptions. Tübingen 1975.  1975b   
  Antonsen, Elmer H.  Runes and Germanic Linguistics. Berlin, New York 2002.  2002b   

 

3. interpretation: bra(n)do 
Probability:  
Translation: I burnt [depiction of a ship] 
[show comment] [show reading]
  Literature:
  No. Author Title Year  
  Klingenberg, Heinz.  Runenschrift - Schriftdenken - Runeninschriften. Heidelberg 1973.  1973   

 

Reading: braido | 
4. interpretation: b raid o 
Probability:  
Translation: ? - [the dead one?] passed away - hereditary property 
[show comment] [hide reading]
  Literature:
  No. Author Title Year  
  Krause, Wolfgang.  Runeninschriften im älteren Futhark. Halle (Saale) 1937.  1937a   

 

5. interpretation: buaidō 
Probability:
Translation: I made [the carving] 
[show reading]
  Literature:
  No. Author Title Year  
  Nordén, Arthur.  Hällristiningstraditionen och den urnordiska runskriften. Ett östgötsk runfynd i hällristningsmiljö och dess skrifthistoriska betydelse. In: Arkeologiska studier tillägnade H.K.H. Kronprins Gustaf Adolf utgivna av Svenska Fornminnesföreningen.Stockholm 1932, 53-69.  1932   
  Nordén, Arthur.  Villfara-Stenen. Ett omtvistat fornminne i nyckelställingen inom hällristningskronologien. In: Fornvännen, 41, 1946, 129-146.  1946   

 

6. interpretation:
Probability:  
Translation:
[show comment] [show reading]
  Literature:
  No. Author Title Year  
  Makaev, Énver Achmedovic.  Jazyk drevnejsich runiceskich nadpisej. Lingvisticeskij i istoriko-filologiceskij analiz. Moskva 1965.  1965   
  Makaev, Énver Achmedovic.  The Language of the Oldest Runic Inscriptions. A Linguistic and Historical-Philological Analysis. Stockholm 1996. [Übersetzung von Makaev 1965].  1996 [1965]   

 

7. interpretation:
Probability:  
Translation:
[show comment] [show reading]
  Literature:
  No. Author Title Year  
  Looijenga, Tineke.  Texts and Contexts of the Oldest Runic Inscriptions. Leiden, Boston 2003.  2003b   

 

8. interpretation: buando 
Probability:  
Translation: the inhabiting one (=owner) 
[show comment] [show reading]
  Literature:
  No. Author Title Year  
  Agrell, Sigurd.  Die Herkunft der Runenschrift. Lund 1938.  1938   

 

9. interpretation: … raid ō 
Probability:  
Translation: B. passed away. His property [went with him]. 
[show comment] [show reading]
  Literature:
  No. Author Title Year  
  Neckel, Gustav.  Die Runen. In: Acta Philologica Scandinavica, 12, 1937/1938, 102-115.  1937/1938   

 

[start new query]